Granty dla studentów – lingwistów

Międzynarodowy Stały Komitet Językoznawczy (CIPL) zaprasza do ubieganie się o granty w wysokości 500 euro dla studentów – lingwistów.

Celem grantu jest dofinansowanie wyjazdu i udziału w dowolnej konferencji językoznawczej.

Granty przyznawane są studentom, którzy nie uzyskali stopnie doktora (Phd).

Szczegóły: Travel grant procedure (ciplnet.com)