STUDIA I STOPNIA 2020/2021 WYKŁADY I KONWERSATORIA MONOGRAFICZNE DO WYBORU

W roku akademickim 2020/2021 studentów studiów I stopnia (studia licencjackie) w ramach wykładów i konwersatoriów monograficznych do wyboru, zapraszamy na następujące zajęcia:

1. Projekty kulturalne (Piątek 09:45 – 11:15)
Prowadząca: mgr Mariola Abkowicz
Forma zajęć: konwersatorium
Wymiar: 30h, semestr zimowy
Liczba punktów: 3 ECTS
Termin: Piątek 09:45 – 11:15

2. Greckie toposy literackie a archetypy funkcjonujące w europejskim kręgu kulturowym
(Czwartek 16:45 – 18:15)
Prowadząca: Prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska
Forma zajęć: konwersatorium
Wymiar: 30h, semestr zimowy
Liczba punktów: 3 ECTS
Termin: Czwartek 16:45 – 18:15 

3. Otwarty lektorat języka nowogreckiego i kultury nowogreckiej  (poziom podstawowy A0)*
(Poniedziałek 09:45 – 11:15 i 11:30 – 13:00)
Prowadząca: dr hab. Karolina Gortych-Michalak, Prof. UAM
Forma zajęć: konwersatorium
Wymiar: 60h, semestr zimowy
Liczba punktów: 4 ECTS
Termin: Poniedziałek 09:45 – 11:15 i 11:30 – 13:00

4. Otwarty lektorat języka nowogreckiego i kultury nowogreckiej (poziom początkujący A1)*
Prowadzący: dr Kamil Trąba
Forma zajęć: konwersatorium
Wymiar: 60h, semestr letni
Liczba punktów: 4 ECTS

* Zajęcia oferowane dla studentów wszystkich kierunków i specjalności z wyłączeniem specjalności: filologia nowogrecka.