STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) 2020/2021 PRZEDMIOTY DO WYBORU

W roku akademickim 2020/2021 studentów studiów II stopnia (studia magisterskie) w ramach przedmiotów do wyboru, zapraszamy na następujące zajęcia:

1. Źródła bibliograficzne – analiza i ewaluacja (Piątek 11:30 – 13:00)
Prowadząca: mgr Mariola Abkowicz
Forma zajęć: konwersatorium
Wymiar: 30h, semestr zimowy
Liczba punktów: 3 ECTS
Termin: Piątek 11:30 – 13:00

2. Kultura i piśmiennictwo Karaimów polskich
Prowadząca: mgr Mariola Abkowicz
Forma zajęć: konwersatorium
Wymiar: 30h, semestr letni
Liczba punktów: 3 ECTS

3. Language Policy and Language Planning
Prowadzący: dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, prof. UAM
Forma zajęć: konwersatorium
Wymiar: 30h, semestr letni
Liczba punktów: 3 ECTS