ZAJĘCIA – INFORMACJA

Ze względu na wyjazd służbowy wszystkie zajęcia z dr. Jowitą Niewulis-Grablunas i dr Piotrem Grablunasem na specjalnościach lingwistyka kulturowa (region bałtycki) I i II rok lic. (historia regionu, drugi język regionu – język łotewski, pierwszy język regionu – język litewski)

Zajęcia z dr. Piotrem Grablunasem na I roku mgr lingwistyki kulturowej regionu europejskiego (region bałtycki — język łotewski) będą odbywały się od 15 marca.

Konsultacje oraz opiniowanie wniosków studenckich do tego dnia odbywać się będą w formie zdalnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej.