Poniżej zamieszczamy harmonogram sesji egzaminacyjnej dla specjalności prowadzonych na kierunku filologie regionów. W przypadku terminów zaliczeń część z nich nie została ujęta w harmonogramie ze względu na osobny tryb zaliczenia przedmiotu (np. na podstawie wykonanego projektu, ocen cząstkowych etc.). Inne terminy podadzą prowadzący. Z powyższych w opublikowanej wersji harmonogramu mogą pojawić się nieznaczne zmiany.         

[HARMONOGRAM 2021 / 2022 – wersja 29.11.2021]