Poniżej zamieszczamy harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej dla specjalności prowadzonych na kierunku filologie regionów. W przypadku terminów zaliczeń część z nich nie została ujęta w harmonogramie ze względu na osobny tryb zaliczenia przedmiotu (np. na podstawie wykonanego projektu, ocen cząstkowych etc.). Inne terminy podadzą prowadzący. W opublikowanej wersji harmonogramu mogą pojawić się nieznaczne zmiany.         

[HARMONOGRAM 2023 / 2024 – wersja 22.05.2024]