Wsparcie psychologiczne dla Studentek i Studentów na UAM

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

wiemy, że przejście z etapu nauczania szkolnego do etapu studiów wyższych może być problematyczne. Wiemy też, że istnieje szereg okoliczności, problemów czy przeszkód, które utrudniają Wam komfortowe studiowanie. Mogą to być problemy natury osobistej lub kwestie związane z procesem uczenia się.
Obecna sytuacja epidemiczna i funkcjonowanie na studiach w formie wirtualnej nie sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji, adaptacji na studiach, tworzeniu się więzi koleżeńskich, relacji z wykładowcami i przez to przezwyciężanie różnych kryzysów jest jeszcze trudniejsze niż zwykle.
Dlatego chcielibyśmy przypomnieć, że UAM zapewnia Wam wsparcie w trudnych chwilach np. jeśli czujecie, że nie macie już pomysłu na rozwiązanie problemu, nie wiecie jak pokonać trudności, nie macie siły ani motywacji do działania. W takich momentach zachęcamy Was do kontaktowanie się z następującymi jednostkami:

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania
Psychologiczni konsultanci ds. trudności w procesie studiowania zapraszają studentów naszej uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie nakierowane na:
– efektywne uczenie się i studiowanie,
nadrabianie ew. zaległości w studiach,
– pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
– radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
– skuteczne zarządzanie własnym czasem,
– efektywne przygotowywanie pracy licencjackiej lub magisterskiej,
– budowanie motywacji do studiowania,
– rozwijanie kompetencji społecznych,
– podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych.

Więcej informacji i kontakt: Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAM
Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter od konsultacji, spotkań zaprogramowanych na wsparcie, interwencji kryzysowej, po psychoterapię.

Więcej informacji i kontakt: Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

oraz:
http://poradnia.amu.edu.pl/