PLANY DZIENNE STUDIÓW

Poniżej zamieściliśmy  plany  dzienne na semestr letni 2020 2021. W przypadku I lat studiów licencjackich prosimy zwrócić uwagę na przedmiot do wyboru (Elementy lingwistyki kulturowej – wtorek 08:00 i Komparatystyka kulturowa i literacka – piątek 08:00). Zostały one również odpowiednio zaznaczone na planach. 

SEMESTR LETNI

Studia licencjackie I stopnia
Filologie Regionów

II rok – kierunek filologia

III rok – kierunek filologia  

Studia uzupełniające magisterskie  II stopnia
Filologie Regionów

II rok  -kierunek filologia