PLANY DZIENNE STUDIÓW

Zamieściliśmy  plany dzienne na semestr letni na rok akademicki 2023 2024. 

UWAGA: Do wyświetlania planów może być niezbędne zalogowanie na koncie UAM w intranecie UAM.

W planach będą możliwe jeszcze nieznaczne zmiany w pierwszych tygodniach roku akademickiego, dlatego prosimy o ich bieżącą weryfikację. 

PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA OZNACZENIE SAL – niektóre z przedmiotów są prowadzone w BLOKU A, np. 606A.     

Prosimy o regularne sprawdzanie planów.  

SEMESTR LETNI

Studia licencjackie I stopnia
Filologie Regionów

III rok

Plany studiów uzupełniających magisterskich  II stopnia pojawia się po zakończeniu rekrutacji
Filologie Regionów

UWAGA: plan studiów magisterskich zostanie uzupełniony jeszcze o zajęcia z języka angielskiego

_________________