PRZEDMIOTY DO WYBORU

W odnośniku poniżej dostępna jest lista przedmiotów do wyboru oferowanych w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych SNJL.

UWAGA: Wybieramy przedmioty o tej samej punktacji ECTS co w programie studiów (w wyjątkowych przypadkach można wybrać przedmioty o punktacji wyższej niż przewidziano w programie studiów). Nie należy wybierać przedmiotów o niższej punktacji.

Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w ramach SNJL 
rozpocznie się 16 lutego i potrwa do 2 marca.
[Oferta przedmiotów do wyboru w SNJL na rok akademicki 2021/2022]

 

Zajęcia do wyboru dla III rok lic. filologii nowogreckiej  Semester letni 2021-2022.

HELLENOPOLONICA OR MONUMENTA POLONIAE GRAECA
Konwersatorium
Kod: 09-HMPG-11
Typ: Zaliczenie z notą
w każdym czwartek (on-line przez MsTeams) 

od 16:45 do 18:15.