Adres:
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
pokój  207 A
tel.+48 61 829 29 25
e-mail: zfu@amu.edu.pl