PROGRAMY (PLANY) STUDIÓW

Programy
PROGRAMY (PLANY) STUDIÓW I STOPNIA
Programy studiów 2023 2024
Studia licencjackie  
Studia uzupełaniające magisterskie

filologia fińska 2022 2023
UWAGA: w programie studiów na I roku filologii fińskiej (początek cyklu w roku akademickim 2022 2023) Historia Finlandii realizowana jest na I semestrze.
[filologia fińska I rok 2022 2023] 

filologia węgierska
filologia nowogrecka
UWAGA: na II roku filologii nowogreckiej, która rozpoczynała studia w roku akademickim 2021 2022 następuje zmiana programowa polegająca na przesunięciu zaliczenia z przedmiotu filozofia lub wstęp do filozofii języka na 3 rok.
filologia nowogrecka początek cyklu w roku 2021 2022
lingwistyka kulturowa

indologia (hindi & tamilski) 
indologia (hindi & sanskryt)

PROGRAMY (PLANY) STUDIÓW II STOPNIA

lingwistyka kulturowa regionu europejskiego
lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego

 

ARCHIWUM: PROGRAMY STUDIÓW III ROKU NA KIERUNKU FILOLOGIA
(realizacja poniższych specjalności na tym kierunku zakończyła się w roku akademickim 2021 2022)