DLA STUDENTÓW

ZAJĘCIA – INFORMACJA

Ze względu na wyjazd służbowy wszystkie zajęcia z dr. Jowitą Niewulis-Grablunas i dr Piotrem Grablunasem na specjalnościach lingwistyka kulturowa (region bałtycki) I i II rok lic. (historia regionu, drugi język regionu – język łotewski, pierwszy język regionu – język litewski) Zajęcia z dr. Piotrem Grablunasem na I roku mgr lingwistyki kulturowej regionu europejskiego (region bałtycki — język łotewski) będą …

ZAJĘCIA – INFORMACJA Read More »

MOST – REKRUTACJA DO 30 LISTOPADA

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z 24 polskich uczelni. Właśnie ruszyła rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022, która potrwa do 30 listopada br. W programie MOST udział wziąć mogą: studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów …

MOST – REKRUTACJA DO 30 LISTOPADA Read More »

WAŻNE: Zarządzenie nr 291/2020/2021 Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie wytycznych sanitarnych (rok akademicki 2021/2022)

Zamieszczamy poniżej odnośnik do fragmentów  Zarządzenie nr 291/2020/2021 Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wytycznych sanitarnych obowiązujących przy organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 umieszczonych na stronie Instytutu Lingwistyki Stosowanej [FRAGMENTY ZARZĄDZENIA]

EPICUR 2021 2022

Zapraszamy do udziału w zajęciach EPICUR w roku akademickim 2021/2022! EPICUR to nowa, elastyczna i bezpłatna oferta dydaktyczna międzynarodowych zajęć kursowych, fakultatywnych  i dodatkowych. Zajęcia w roku 2021/2022 realizowane są online lub hybrydowo. Oferta EPICURa obejmuje:1) moduł języków i kultur L&C w sekcjach: nordycka, słowiańska i nowogrecka,2) moduł kursów interdyscyplinarnych LAS: sztuki wyzwolone & nauki ścisłe,3) kurs praktycznej …

EPICUR 2021 2022 Read More »

BESTStudentCAMP 2021!

Drogie Studentki! Drodzy Studenci! Został ogłoszony nowy konkurs BESTStudentCAMP 2021!Konkurs dla studentów 1 i 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze (95% i więcej) oraz/lub są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych.BESTStudentCAMP 2021 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach, w dniach 21 – 26 września 2021 …

BESTStudentCAMP 2021! Read More »