PRAKTYKI

Opiekunem praktyk niepedagogicznych w przypadku specjalności realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia: filologia nowogrecka, filologia fińska, filologia węgierska, filologia indonezyjsko-malajska oraz lingwistyka kulturowa jest Prof. UAM dr hab. Marcin Michalski 

W przypadku praktyk zawodowych na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym prosimy kontaktować się z promotorami prac dyplomowych.