Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 będą dostępne później na stronie w systemie rekrutacyjnym UAM:  https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow 

W przypadku maturzystów z roku szkolnego 2020/2021 w miejsce egzaminu ustnego z danego przedmiotu uwzględniany będzie wynik z matury pisemnej z tego przedmiotu z poziomu korzystniejszego dla kandydata na wszystkich kierunkach studiów, na których wymagany jest egzamin ustny z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego.
Zmiany w zasadach rekrutacji związane ze zmianami w przeprowadzeniu egzaminów maturalnych w 2021 r. zostaną podjęte przez Senat UAM w lutym br.

FILOLOGIE REGIONÓW

I STOPIEŃ (profil ogólnoakademicki). Kliknięcie na odpowiednią specjalność przekierowuje bezpośrednio do odpowiedniej informacji w systemie rekrutacyjnym UAM, gdzie wymienione są zasady rekrutacji. (LINKI będą aktywne po uruchomieniu rekrutacji w systemie UAM)

II STOPIEŃ (profil praktyczny)
LINGWISTYKA KULTUROWA:

1)  LINGWISTYKA KULTUROWA REGIONU EUROPEJSKIEGO

2)  LINGWISTYKA KULTUROWA REGIONU AZJATYCKIEGO

UWAGA:
Jeśli przy nazwie języka nie ma określonego stopnia, oznacza to, że język jest oferowany od poziomu podstawowego

Zachęcamy, zapraszamy i polecamy studia na kierunku FILOLOGIE REGIONÓW!