FILOLOGIA FIŃSKA

1. Pierwszy język specjalności

Studenci uczą się intensywnie  języka fińskiego.

W ciągu trzech lat studiów licencjackich studenci poznają język fiński przede wszystkim na zajęciach z praktycznej nauki języka (870 godzin). Oprócz tego prowadzone są też zajęcia z gramatyki, wprowadzające od strony teoretycznej w tajniki tego ciekawego języka ugrofińskiego (120 godzin). Zajęcia prowadzone są zarówno przez natywnych mówców języka fińskiego jak i przez językoznawców, którzy nauczyli się go na studiach filologicznych.

2. Kultura obszaru językowego

Studenci analizują fińską i europejską kulturę społeczną.

Studenci poznają literaturę fińską (120 godzin), historię Finlandii (30 godzin) oraz fińskie uwarunkowania społeczne (30 godzin) i kulturowe (60 godzin). Do analizy praktycznej tych zagadnień przygotowują takie przedmioty teoretyczne jak wstęp do literaturoznawstwa (30 godzin) czy też komparatystyka kulturowa (30 godzin).

3. Drugi język specjalności

Studenci komunikują się po angielsku, niemiecku lub francusku.

Oprócz języka fińskiego studenci uczą się intensywnie drugiego języka europejskiego (300 godzin) – w tym roku mogą wybrać język angielski, niemiecki lub francuski.

4. Język obszaru kulturowego

Studenci uczą się  jednego z języków związanych z językiem fińskim (60 godzin).

5. Przygotowanie do pracy zawodowej

Studenci przygotowują się do pracy tłumacza.

Pod koniec studiów licencjackich studenci poznają teoretyczne podstawy zawodu tłumacza (30 godzin) oraz wdrażają się do praktyki tłumaczenia.

6. Tytuł licencjata

Studenci piszą pracę i zdają egzamin licencjacki.

Na trzecim roku studenci piszą pod opieką promotora pracę licencjacką z zakresu językoznawstwa fińskiego lub literaturoznawstwa fińskiego, a po zdaniu egzaminu otrzymują tytuł licencjata.

Szczegóły rekrutacji na stronie:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow

Szukaj nas pod kierunkiem: Filologie regionów

Zapraszamy!