FILOLOGIA NOWOGRECKA

Filologia nowogrecka to specjalność, na której studenci intensywnie studiują język nowogrecki, czyli oficjalny język Grecji i Cypru. Jednak filologia nowogrecka to nie tyko nauka języka! Dlatego studenci specjalności poznają już od pierwszego roku szeroko rozumianą kulturę grecką, w tym historię i literaturę obu krajów. Zdobyta w tym zakresie wiedza jest niewątpliwym atutem podczas szukania pracy zarówno w branży turystycznej jak i jako tłumacz. Nie należy również zapominać, jak wielki wpływ miała kultura i język grecki na inne narody Europy i Świata. Z tego względu nie jest przesadą twierdzenie, że nauka języka greckiego pomaga zrozumieć inne kultury i języki, w tym język polski. Czy wiedziałeś na przykład, że słowo telefon ma korzenie greckie i oznacza „głos z daleka” (tele- „z daleka” + fone „głos”)? W czasie studiów studenci uczą się również drugiego języka europejskiego. Do wyboru mają język angielski i niemiecki (poziom zaawansowany) oraz niemiecki i francuski (poziom podstawowy).

Program studiów, oprócz zajęć związanych bezpośrednio z językiem i kulturą Grecji i Cypru, obejmuje również przedmioty ogólne z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Dzięki nim studenci zdobywają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie tłumacza, czy innych obszarach komunikacji międzykulturowej (np. korporacjach międzynarodowych, działach obsługi klienta, biurach turystycznych, ambasadach). Wiedza ta w znacznym stopniu pomaga również w nauce innych języków.

Po zakończeniu studiów licencjackich istnieje możliwość kontynuowania nauki na specjalności lingwistyka kulturowa: region śródziemnomorski.

Czego uczymy na studiach licencjackich

Wybrane przedmioty

 • 840 godzin praktycznej nauki języka nowogreckiego
 • 300 godzin drugiego języka europejskiego: angielski (kontynuacja) lub niemiecki lub francuski lub hiszpański (od podstaw) – szczegółowa oferta języków do wyboru na dany rok akademicki na stronie kierunku http://zfu.home.amu.edu.pl   
 • 180 godzin zajęć z zakresu literatury nowogreckiej
 • 120-150 godzin zajęć z zakresu językoznawstwa nowogreckiego
 • 60 godzin zajęć przekładoznawczych

Kompetencje absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich specjalności filologii nowogreckiej to fachowcy wyposażeni w:

 • bardzo dobre kompetencje językowe (znajomość języka nowogreckiego na poziomie B2),
 • znajomość kultury, literatury i historii Grecji oraz Cypru,
 • kompetencje interkulturowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci filologii nowogreckiej z tytułem licencjata znajdą pracę w:

 • instytucjach i organizacjach kulturalnych oraz politycznych, pozarządowych;
 • środkach masowego przekazu;
 • turystyce i usługach;
 • instytucjach EU;
 • w różnego typu firmach, które potrzebują znajomości języka nowogreckiego;
 • działach marketingu, logistyki, obsługi klienta w firmach o charakterze międzynarodowym i zróżnicowanym kulturowo itd.