FILOLOGIA NOWOGRECKA

REKRUTACJA

Filologia nowogrecka to specjalność, na której studenci intensywnie studiują język nowogrecki, czyli oficjalny język Grecji i Cypru. Jednak filologia nowogrecka to nie tyko nauka języka! Dlatego studenci specjalności poznają już od pierwszego roku szeroko rozumianą kulturę grecką, w tym historię i literaturę obu krajów. Zdobyta w tym zakresie wiedza jest niewątpliwym atutem podczas szukania pracy zarówno w branży turystycznej jak i jako tłumacz. Nie należy również zapominać, jak wielki wpływ miała kultura i język grecki na inne narody Europy i Świata. Z tego względu nie jest przesadą twierdzenie, że nauka języka greckiego pomaga zrozumieć inne kultury i języki, w tym język polski. Czy wiedziałeś na przykład, że słowo telefon ma korzenie greckie i oznacza „głos z daleka” (tele- „z daleka” + fone „głos”)? W czasie studiów studenci uczą się również drugiego języka europejskiego. Do wyboru mają język angielski i niemiecki (poziom zaawansowany) oraz niemiecki i francuski (poziom podstawowy).

Program studiów, oprócz zajęć związanych bezpośrednio z językiem i kulturą Grecji i Cypru, obejmuje również przedmioty ogólne z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Dzięki nim studenci zdobywają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie tłumacza, czy innych obszarach komunikacji międzykulturowej (np. korporacjach międzynarodowych, działach obsługi klienta, biurach turystycznych, ambasadach). Wiedza ta w znacznym stopniu pomaga również w nauce innych języków.

Po zakończeniu studiów licencjackich istnieje możliwość kontynuowania nauki na specjalności lingwistyka kulturowa: region śródziemnomorski.

Czego uczymy na studiach licencjackich

  • 840 godzin praktycznej nauki języka nowogreckiego
  • 300 godzin drugiego języka europejskiego (angielski, niemiecki lub francuski)
  • 180 godzin zajęć z zakresu literatury nowogreckiej
  • 120-150 godzin zajęć z zakresu językoznawstwa nowogreckiego
  • 60 godzin zajęć przekładoznawczych
  • Przedmioty do wyboru (np. komparatystyka kulturowa i literacka, elementy lingwistyki kulturowej, komunikacja specjalistyczna, socjolingwistyka i in.)
  • 150 godzin praktyk zawodowych

Pełną listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, można znaleźć w zakładce STUDIA I STOPNIA

Pełną listę przedmiotów, których będziecie się uczyć na każdym roku studiów, można znaleźć klikając na odnośnik filologia nowogrecka