FILOLOGIA WĘGIERSKA
REKRUTACJA

1. Pierwszy język specjalności

Studenci uczą się intensywnie  języka węgierskiego.

W ciągu trzech lat studiów licencjackich studenci poznają język węgierski przede wszystkim na zajęciach z praktycznej nauki języka (840 godzin). Oprócz tego prowadzone są też zajęcia z gramatyki opisowej (180 godzin), wprowadzające od strony teoretycznej w tajniki tego ciekawego języka ugrofińskiego. Zajęcia prowadzone są zarówno przez natywnych mówców języka węgierskiego jak i przez językoznawców, którzy nauczyli się go na studiach filologicznych.

2. Kultura obszaru językowego

Studenci analizują węgierską i europejską kulturę społeczną.

Studenci poznają literaturę węgierską (150 godzin), historię Węgier (60 godzin) oraz węgierskie uwarunkowania społeczne (60 godzin) i kulturowe (30 godzin). Do analizy praktycznej tych zagadnień przygotowują takie przedmioty teoretyczne jak wstęp do literaturoznawstwa (30 godzin) czy też komparatystyka kulturowa (30 godzin).

3. Drugi język specjalności

Studenci komunikują się po angielsku, niemiecku lub francusku.

Oprócz języka węgierskiego studenci uczą się intensywnie drugiego języka europejskiego (300 godzin) – w tym roku mogą wybrać język angielski, niemiecki lub francuski.

4. Przygotowanie do pracy zawodowej

Studenci przygotowują się do pracy tłumacza.

Pod koniec studiów licencjackich studenci poznają teoretyczne podstawy zawodu tłumacza (30 godzin) oraz wdrażają się do praktyki tłumaczenia.

5. Tytuł licencjata

Studenci piszą pracę i zdają egzamin licencjacki.

Na trzecim roku studenci piszą pod opieką promotora pracę licencjacką z zakresu językoznawstwa węgierskiego lub literaturoznawstwa węgierskiego, a po zdaniu egzaminu otrzymują tytuł licencjata.

6. Więcej informacji

Zapraszamy też na stronę filologii węgierskiej w Poznaniu: http://hung.amu.edu.pl

i na profil filologii na FB:

https://www.facebook.com/Filologia-Węgierska-UAM-494372163944558

 

Szczegóły rekrutacji na stronie: REKRUTACJA

Szukaj nas pod kierunkiem: Filologie regionów: https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow

Zapraszamy!