FILOLOGIA WĘGIERSKA

Filologia węgierska jest specjalnością skierowaną do osób ambitnych i niebojących się wyzwań. To studia dla osób ambitnych i poszukujących nieszablonowych, nowoczesnych i ciekawych rozwiązań. W ciągu trzech lat studiów licencjackich studenci poznają język węgierski przede wszystkim na zajęciach z praktycznej nauki języka (840 godzin). Oprócz tego prowadzone są też zajęcia z gramatyki opisowej (180 godzin), wprowadzające od strony teoretycznej w tajniki tego ciekawego języka ugrofińskiego. Zajęcia prowadzone są zarówno przez natywnych mówców języka węgierskiego jak i przez językoznawców, którzy nauczyli się go na studiach filologicznych.

Wybrane przedmioty

 • Literatura węgierska (150 godzin)
 • 300 godzin drugiego języka europejskiego: angielski (kontynuacja) lub niemiecki lub francuski lub hiszpański (od podstaw) – szczegółowa oferta języków do wyboru na dany rok akademicki na stronie kierunku http://zfu.home.amu.edu.pl   
 • Historia Węgier (30 godzin)
 • Węgierskie uwarunkowania społeczne (60 godzin)
 • Węgierskie uwarunkowania kulturowe (30 godzin)
 • Teoretyczne podstawy zawodu tłumacza (30 godzin)

Kompetencje absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich specjalności filologii węgierskiej to fachowcy wyposażeni w:

 • bardzo dobre kompetencje językowe (znajomość języka węgierskiego na poziomie B2),
 • znajomość kultury, literatury i historii Węgier,
 • kompetencje interkulturowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności filologii węgierskiej z tytułem licencjata znajdą pracę w:

 • instytucjach i organizacjach kulturalnych oraz politycznych, pozarządowych;
 • środkach masowego przekazu;
 • turystyce i usługach;
 • instytucjach EU;
 • w różnego typu firmach, które potrzebują znajomości języka węgierskiego;
 • działach marketingu, logistyki, obsługi klienta w firmach o charakterze międzynarodowym i zróżnicowanym kulturowo, itd.

[ODNOŚNIK DO STRONY REKRUTACYJNEJ]

Zapraszamy!