II TURA REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY W USOS – SEMESTR ZIMOWY

SZANOWNE GRONO STUDENCKIE

Termin II tury rejestracji na przedmioty w USOS to 26.01.2022 – 02.02.2022.

Jeżeli z różnych względów nie było możliwości zarejestrowania się na jakieś zajęcia podczas I tury, to należy to zrobić w podanym powyżej terminie.