INDOLOGIA 

Interesuje Cię joga, starożytna kultura i osławiony mistycyzm Indii? A może barwny oraz tętniący kolorami, energią i emocjami Bollywood? Czy też skomplikowana historia i równie złożona teraźniejszość tego jednego z najbardziej ludnych i różnorodnych krajów świata? Studiowanie indologii daje Ci wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci odkryć Indie. My – zespół indologów prowadzących zajęcia – mamy nadzieję, że to odkrywanie stanie się Twoją życiową pasją, ponieważ tak stało się w naszym przypadku.

Prowadzimy dwie specjalizacje: 1) hindi z sanskrytem (nabór 2024/2025) oraz 2) hindi z tamilskim (nabór 2023/2024). Hindi – główny urzędowy język Republiki Indii – jest czwartym najczęściej używanym językiem świata (należy do tej samej rodziny językowej co polski) i będzie dla Ciebie pomostem do poznania Indii Północnych. Tamilski z kolei jako najważniejszy język Indii Południowych, którego nieprzerwana tradycja literacka sięga 2500 lat, przybliży Cię do zrozumienia regionalnej specyfiki subkontynentu. Natomiast sanskryt – najstarszy przedstawiciel gałęzi indyjskiej języków indoirańskich i ogólnoindyjski język sakralny – otwiera przed Tobą możliwość poznania filozofii, starożytnej i klasycznej literatury oraz nauki. Języka hindi uczymy intensywnie, tamilskiego lub sanskrytu – jako drugich języków specjalizacji – w mniejszym wymiarze godzin. Aby nasi studenci zdobyli konkurencyjne kompetencje na rynku pracy, proponujemy jednocześnie kursy języków europejskich, pomyślane jako kontynuacja (zaawansowany angielski) lub rozpoczęcie nauki (niemiecki lub francuski lub hiszpański – oferta języków europejskich jest przedstawiana jest w zakładce REKRUTACJA). 

Studiując indologię, zdobywasz też wiedzę na temat kultury Indii na zajęciach z historii, religii, filozofii, literatur i współczesnej kultury. Jednocześnie proponujemy Ci zajęcia ogólne z językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa i kulturoznawstwa. Zajęcia indologiczne w połączeniu z przedmiotami ogólnymi wyposażą Cię w wiedzę i kompetencje wymagane w pracy tłumacza czy też na stanowiskach związanych z komunikacją międzykulturową, np.: w organizacjach międzynarodowych, dyplomacji, korporacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury czy turystyce.

Po zdobyciu stopnia licencjata możesz kontynuować naukę na specjalności lingwistyka kulturowa: region Azja Południowa.

Czego uczymy na studiach licencjackich INDOLOGIA

  • 750 godzin nauki języka hindi
  • 45 godzin przekładu z hindi
  • w opcji 1) 240 godzin nauki tamilskiego
    lub

    w opcji 2) 180 godzin nauki sanskrytu
  • 300 godzin drugiego języka europejskiego (angielski, niemiecki lub francuski zaawansowany lub początkujący)
  • interesująca propozycja przedmiotów do wyboru (np. komparatystyka kulturowa i literacka, komunikacja specjalistyczna, socjolingwistyka, teoria przekładu i in.)
  • 150 godzin praktyk zawodowych

[ODNOŚNIK DO STRONY REKRUTACYJNEJ]