WAŻNE: Zarządzenie nr 291/2020/2021 Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie wytycznych sanitarnych (rok akademicki 2021/2022)

Zamieszczamy poniżej odnośnik do fragmentów  Zarządzenie nr 291/2020/2021 Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wytycznych sanitarnych obowiązujących przy organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 umieszczonych na stronie Instytutu Lingwistyki Stosowanej

[FRAGMENTY ZARZĄDZENIA]